Poradenství

V rámci spolupráce s našimi stávajícími i budoucími obchodními partnery zdarma pomáháme při plánování úprav nebo nového dispozičního řešení restaurací, zaměstnaneckých jídelen nebo kantýn. Máme bohaté více než třicetileté zkušenosti s návrhy a realizací provozů společného stravování.

Zpracujeme pro vás:

  • Návrh počtů a dispoziční řešení velkokuchyňských zařízení, doporučíme kvalitní stroje a nástroje tak, aby kapacitně pokryly plánovanou potřebu
  • Položkový seznam potřebného drobného inventáře
  • Časové snímky pokrytí provozní potřeby a s tím spojené personální zajištění provozu
  • Základní ekonomický rozpočet v nákladové (případně i výnosové) části na 1 rok dopředu
  • Příručku HACCP s implementací pro konkrétní provoz
  • Provozní řád
  • Mzdový a prémiový řád
  • Poskytneme další cenné rady…

Poradenství poskytujeme za úhradu i dalším zájemcům z řad firem i soukromníkům.