Farmak Gastro

 

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI


Jsme českou společností, která od roku 2004 působí na domácím trhu v oblasti gastronomie a služeb. Závodní stravování zajišťujeme pro zaměstnance pracující v oblasti průmyslu, obchodu a ve státní správě a další strávníky.

Pokrmy připravujeme v centrální kuchyni a nabízíme je jak v jídelně v Černovíře, tak i v dalších jídelnách a kantýnách u našich zákazníků.

V oblasti výdeje hotových jídel a prodeje v kantýně dbáme zejména na hygienu. Naši zaměstnanci používají jednotné pracovní oblečení a ochranné pracovní pomůcky. Samozřejmostí je loajálnost zaměstnanců k firmě a flexibilita. Centrální kuchyně i jednotlivé výdejny a kantýny jsou pravidelně sledovány kontrolními orgány OHS včetně dodržení zásad implementovaného systému HACCP.

Naší hlavním cílem a denní praxí je nabídka pokrmů tradiční domácí kuchyně bez používání polotovarů, připravených z denně dovážených čerstvých surovin dle klasických technologických postupů. Na rozdíl od velkých cateringových firem nemá naše společnost zalistované jednotlivé druhy zboží a surovin a můžeme tedy operativně nabízet široký sortiment produktů na trhu.

Jednou z priorit společnosti FARMAK – GASTRO s.r.o. je firemní kultura. Zaměstnanci výdejen a kantýn jsou pravidelně školeni v obchodních dovednostech a kuchaři se zúčastňují kurzů specialistů.

VÝHODY SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ FARMAK – GASTRO s.r.o.